Forventningerne til hinanden

Dine Forventninger

 

Hvad kan du forvente?

Hos dinTANDLÆGE Skovparken kan du forvente at møde et topmotiveret og veluddannet personale, der lægger stor vægt på forebyggelse med henblik på, at du skal kunne bevare dine egne sunde tænder hele livet.

Gennem medlemskab af den landsdækkende sammenslutning dinTANDLÆGE sikres en løbende efteruddanelse af hele klinikkens personale i hvad der må betegnes som branchens mest ambitiøse efteruddannelsesprogram.

Vores Forventninger

 

Afbud

Rettidigt afbud meldes 2 dage før aftalt tid.

Vi har da mulighed for at besætte tiden igen. Sene eller gentagne afbud vil blive betragtet som udeblivelser.

 

Udeblivelser

For sent meldt afbud og udeblivelser berettiger os til et honorar ifølge overenskomst med sygesikringen.

 

Betalingsbetingelser

I henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Dansk Tandlægeforening, er vore priser baseret på kontant betaling.

Gennem samarbejde mellem dinTANDLÆGE og SparXpres, har vi mulighed for at tilbyde dig finansiering af din tandbehandling over en længere periode.

Få mere information i vores reception eller

Læs mere

Kvalitetssikring

 Vi vil have et højt kvalitetsniveau og vi ønsker at være på forkant med udviklingen.

Læs mere

HvaD mener patienterne?

Vi laver jævnligt tilfredshedsundersøgelser hos vores patienter.

Det siger patienterne